Založ si blog

Duálna spoločnosť

Tento článok má pod-nadpis Základná definícia a tvorí hlavnú ideu môjho snaženia a ovplyvňuje všetky moje kroky a hlavne moju publikačnú činnosť.

Na sklonku života, mám 59 rokov cítim potrebu niečo urobiť preto aby sa zastavil tento život v chaose, ktorý sa rúti do anarchie, biedy a možno konca spoločnosti tak ako ju poznáme.

Mojou ambíciou nie je nastolenie nového poriadku, ale ponúknuť víziu, ako by sa spoločnosť mohla možno aj nenásilnou formou dostať z tejto zdanlivo bezvýchodiskovej situácie.

Vznik novej Duálnej spoločnosti môže byť regionálnou záležitosťou, ale môže byť aj celospoločenskou záležitosťou. Začatie otvorenej diskusie na túto tému by som považoval za splnenie mojej potreby niečo pre to urobiť.

Tato moja snaha vo mne zrie už niekoľko rokov hlavne po prečítaní Aristotelovej Fyziky.

Uvedomil som si že väčšina ľudí pozná pravdu, ale každý sa ju bojí povedať nahlas a keby som mal spomenúť politiku  tak tam sa klame najviac, len aby sa spoločnosť nedozvedela pravú príčinu súčasného stavu. Názov spoločnosti som zvolil na základe potreby vzniku novej spoločnosti, ktorá postupne zruší súčasnú spoločnosť monotónne založenej na klamstve a naháňaním sa za narastajúcim ziskom za každú cenu bez ohľadu na dôsledky a zavedie duálny systém v ktorom začne prevládať pravda, spokojnosť a radosť zo života.

Duálnu spoločnosť som postavil na štyroch pilieroch, ktoré sú síce v určitom poradí, ale ich význam je rovnocenný.

Ja som na prvé miesto postavil ateizmus, potom pokrok, zodpovednosťporiadok.

Ateizmus

Jedno jednoznačne je náboženstvo ako také najväčším zlom na svete. Základným faktom a teda pravdou je, že človek stvoril ( vymyslel ) boha. Je teda na človeku aby ho posunul do takých sfér ako sú rozprávky, alebo filmy a hlavne história. Náboženstvo predstavovalo v minulosti a predstavuje aj teraz zhromažďovanie majetku a odopiera ľuďom právo na slobodný život. O tom, že človek stvoril boha sa presviedčame nie len z histórie, ale aj denno-denne v súčasnosti. Nikto mi nenahovorí, že boh vyhlásil Wojtilu za svätého, alebo že boh nakázal islamistom, aby nám odrezali hlavy.

V tejto súvislosti by som ešte chcel spomenúť jednu dôležitú vec a to je fakt, že mi nevieme čo sa deje vo vesmíre, mi to čo vidíme to už všetko bolo, ale čo tam práve je to nevieme. Toto nám pripomenula aj sonda letiaca okolo Pluta, keď najnovšie snímky mali 4,5 hod.

Podľa môjho názoru sa spoločnosť delí na veriacich, neveriacich a ateistov. Posledne menovaná skupina patrí medzi ohrozené druhy a spoločnosť je súčasnou propagandou tak ohlúpená, že keď človek prehlási, že je ateista tak ho považujú za zločinca.

Základom zavedenia ateizmu do spoločnosti nie je zavedenie povinného predmetu ateizmus, ale prísny zákaz vyučovania náboženstva na školách prvého a druhého stupňa. Na vysokých školách možnosť vyučovať náboženstvo bez podpory štátom a akademické tituly oddeliť od takzvaných svetských.

Druhým bodom je zákaz propagácie náboženstva na verejných priestranstvách, úradoch, v tlači a v televízii okrem súkromných televízií, ktoré sú riadne označené, že sa jedná o náboženské vysielanie a musia byť označené, že sú určené iba pre dospelé osoby.

Všetky kostoly musia byť na viditeľnom mieste označené nápisom „Človek stvoril boha“ a textom  „Ministerstvo zdravotníctva nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie duševného, alebo fyzického zdravia pri prevádzaní náboženských rituálov v tomto kostole.“

Odluka štátu od náboženstva musí byť sto percentná. Kostol buď patrí štátu a je to národná kultúrna pamiatka a prevádzkovateľ náboženských rituálov musí platiť nájom, alebo patrí cirkvi a potom táto musí platiť daň úmernú hodnote stavby.

Keď zoberieme za veľmi veľa krát dokázané, že človek stvoril boha je jasné, že náboženstvo je založené na nepravde. Duálna spoločnosť musí pred touto nepravdou uchrániť predovšetkým deti.

POKROK.

Prvoradým cieľom pokroku je aby spoločnosť dobehla svojím chápaním technológie, ktoré už sú vyvinuté.

Pokrok musí odstrániť národnostné, etnické a rasové konflikty. Pomocou nazvime to prekladacích strojov voľne dostupných si každý môže rozprávať jazykom akým chce. Je na spoločnosti, aby zabránila jednotlivcom nekontrolovane na tejto nevyhnutnosti doby bohatnúť a brániť tým pokroku.

Pokrok musí viesť k využitiu technológií na produkciu potravín nezávislých od počasia a k zabezpečeniu dostatku lacnej energie.

Pokrok musí viesť k premene spoločnosti ako v hodnotovej, etickej tak vzťahu k celospoločenskej zodpovednosti.

Spoločnosť musí zabezpečiť aby pokrok slúžil na zlepšovanie kvality života všetkých ľudí a skupiny, ktoré sa snažia pomocou pokroku zbedačovať ľudí a nekontrolovane bohatnúť musí eliminovať.

Fenoménom pokroku sa musí stať sklo, keramika a titán. Sklo zabráni úniku atmosféry a titán strate magnetického poľa zeme. Pomocou týchto materiálov sa musí technológia výstavby tak zdokonaliť, že keby sa obydlia ocitli aj pod vodou obyvatelia si to ani nevšimnú.

Vedecký pracovníci pomocou najvýkonnejšej výpočtovej techniky musia vypočítať čo a koľko sa musí vyrobiť aby sa naplnili podmienky zodpovednosti a poriadku. Tento pokrok sa stáva prioritou i za cenu dočasného obmedzenia ľudských práv. Jedná sa hlavne o slobodu podnikania, ktorá sa musí obmedziť na vypočítané potreby spoločnosti.

Každá oblasť vytvárajúca Duálnu spoločnosť musí najprv zabezpečiť pokrok vo svojej oblasti a až po dosiahnutí úrovne, ktorú vyžaduje zodpovednosť a poriadok sa môže zapojiť do aktivít mimo oblasť, prípadne do celosvetových aktivít.

Migrácia do dosiahnutia úrovne vyžadujúcej zodpovednosť a poriadok je neprípustná.

ZODPOVEDNOSŤ.

Každý človek je zodpovedný za seba a za celú spoločnosť. Každému členovi spoločnosti musí byť poskytnutá zdravotná starostlivosť zadarmo bez výnimky. Toto sa netýka jednotlivcov, ktorý sa správali nezodpovedne a tým hrubým spôsobom poškodili záujmi Duálnej spoločnosti, alebo spôsobili smrť inému členovi spoločnosti, alebo poškodili skupinu ľudí a rozhodnutím kolektívnej moci boli odsúdený na elimináciu.

Nezodpovednosť musí byť spoločnosťou odsudzovaná. Je zodpovednosťou spoločnosti, aby zabezpečila dôstojný život pre všetkých členov spoločnosti. Na základe stanovenia potrieb spoločnosti pomocou pokroku sa stanový hranica potrieb, pod ktorú nesmie žiadny člen spoločnosti sa dostať.

Spoločnosť má právo donútiť jednotlivca k zodpovednosti. Napríklad, keď matka bez domova porodí dieťa o ktoré sa nedokáže postarať buď dobrovoľne nastúpi, alebo bude odsúdená do pracovného tábora, kde bude v dôstojných podmienkach pracovať, kým dieťa nedosiahne plnoletosť. Výchova k zodpovednosti je jednou z hlavných priorít Duálnej spoločnosti.

Spoločnosť má právo a povinnosť kontrolovať bohatých ľudí. Ak niekto bohatne na úkor zbedačovania iných ľudí, okráda spoločnosť, alebo spôsobuje ohrozenie na zdravý môže sa dobrovoľne vzdať svojho majetku, alebo môže byť  eliminovaný.

Zamestnaný človek si musí byť vedomí za svoju zodpovednosť za chod spoločnosti a spoločnosť ho musí rešpektovať ako hlavný pilier spoločnosti. Je v záujme spoločnosti, aby zabezpečila celoživotné vzdelávanie zamestnaného človeka.

Bohatý človek musí konať tak, aby nemohlo dôjsť k zneužitiu jeho majetku proti záujmom spoločnosti a sám musí konať tak, aby sa jeho kapitál nedostal za hranice Duálnej spoločnosti. Bez kolektívneho súhlasu moci Duálnej spoločnosti nesmie ani sám ani s kapitálom migrovať.

PORIADOK.

Každý človek má právo na život. Poriadok znamená, že spoločnosť presne pozná svoje schopnosti a stanoví minimálne potreby pre život, ktoré musí poskytnúť každému človeku zadarmo.

Poriadok znamená, že sa striktne dodržiavajú bezpečnostné predpisy a pravidlá pre ochranu zdravia.

Poriadok je, keď dodávatelia energií nemajú zisk.

Poriadok je, keď na území Duálnej spoločnosti neexistuje iná banka ako banka Duálnej spoločnosti. Duálna spoločnosť nemôže tvoriť dlh a nemôže požičiavať peniaze, môže iba na základe dobrovoľnosti a kolektívneho súhlasu toto územie rozširovať.

Poriadok je zavedenie takého právneho systému, ktorý jednoznačne určuje pravidlá pre všetky oblasti života. Všetky právne normy musia podporovať rozvoj a stabilitu Duálnej spoločnosti a musia uprednostňovať záujmy skupiny pred záujmom jednotlivca.

Poriadok musí vytvoriť celospoločenský záujem o harmonický život, účasť všetkých vrstiev na spoločenskom živote a vytvárať podmienky pre vznik spoločnosti, ktorá sa bude snažiť zabezpečiť spokojný život pre všetkých.

Poriadok znamená, že sú jednoznačne stanovené pravidlá pre medziľudské vzťahy a jednoznačne podporená rodina ako základný kameň ďalšieho rozvoja Duálnej spoločnosti.

Ing. Peter Sopóci

Celý text si v PDF formáte môžete stiahnuť tu:

Duálna spoločnosť

Dodatok ku  štrajku učiteľov.

21.11.2016

Niečo som už na túto tému napísal a plne si za tým stojím. V takzvaných masmédiách sa znova ozývajú rôzne skupiny takzvaných zástupcov učiteľov. Nepočul som ani hlások zástupcov obhajujúcich viac »

Znova Štrajk učiteľov, alebo čo?

31.08.2016

Niečo som už na túto tému napísal a plne si za tým stojím. V takzvaných masmédiách sa znova ozývajú rôzne skupiny takzvaných zástupcov učiteľov. Nepočul som ani hlások zástupcov obhajujúcich viac »

Duálna spoločnosť 60

06.08.2016

Úvod Každodenné prejavy imperialistickej svojvôle, prejavy násilia v mene náboženstva a totálne ohlupovanie zamestnaných ľudí ma utvrdzujú v tom, že ak sa nezmení názor na priority a ďalšie viac »

Rodrigo Duterte

Filipínska vláda zrušila mierové rokovania s povstalcami

27.05.2017 17:38

Filipínska vláda v sobotu zrušila ďalšie plánované mierové rozhovory s komunistickými povstalcami.

Mariano Rajoy, Španielsko

Španielsky premiér varoval katalánskych podnikateľov pred následkami odštiepenia

27.05.2017 17:27

Španielsky premiér Mariano Rajoy upozornil katalánskych podnikateľov na riziká, ktoré by pre ekonomiku prinieslo odštiepenie sa Katalánska od Španielska.

František Šebej

Musíme zvyšovať občianske povedomie o NATO, hovorí Šebej

27.05.2017 16:47

Nemôžeme sa tváriť, že teroristické útoky sú bežné, no máme si zvyknúť, že atentát v Manchestri nebol posledným, povedal predseda zahraničného výboru František Šebej.

Heathrow, lietadlo

Počítačové problémy British Airways ochromili leteckú dopravu v Londýne

27.05.2017 16:01

Letecká spoločnosť British Airways zrušila v sobotu v dôsledku globálneho výpadku svojho počítačového systému všetky lety z londýnskych letísk Heathrow a Gatwick do 19.00 h SELČ.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 8
Celková čítanosť: 12354x
Priemerná čítanosť článkov: 1544x

Autor blogu

Kategórie